บัตรประกันสังคม สิทธิพื้นฐานที่คนไทยมี

วัยทำงานทั้งหลายย่อมคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับระบบประกันสังคม บัตรประกันสังคมคืออะไร คือการส่งเงินสมทบนี้ทุกเดือนโดยเราจะถูกหักเงินจากฐานเงินเดือน 5% สูงสุด 750 บาทส่งเข้าประกันสังคม แลกกับการได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในเรื่องของการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย คลอดบุตร ว่างงาน ชรา หรือเสียชีวิต บัตรประกันสังคม จึงถือเป็นอีกสิทธิพื้นฐานดีๆที่ประชาชนพึงได้รับ ปัจจุบันประกันสังคมกับบัตรทองจะใช้บัตรประชาชนแทนในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมหรือโรงพยาบาลประกันสังคมในการรับสิทธิและไม่ต้องชำระเงินค่าเมื่อไปใช้บริการ

บัตรประกันสังคม วิธีใช้ที่จะไม่ทำให้เสียเวลา

ในการใช้บัตรเพื่อจะใช้สิทธิ ควรจะตรวจสอบและเช็คสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลเสียก่อนว่าสิทธิของเราอยู่ที่โรงพยาบาลไหน เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาหากไปผิด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่จะสามารถใช้บัตรบัตรประกันสังคมได้แค่ตอนเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีสวัสดิการทำฟันอีก 900 บาท เพียงมองหาคลีนิคที่รับประกันสังคมและสำรองจ่ายไปก่อน ก็สามารถนำใบเสร็จไปเบิกเงินคืนได้อีกด้วย นอกจากนี้บัตรรับรองสิทธิประกันสังคมยังมีผลกรณีที่เราว่างงาน และลาคลอด จึงนับได้ว่าเป็นสิทธิที่ดี และมีประโยชน์

บัตรประกันสังคม หลายคนยังสับสน บัตรทองประกันสังคม ต่างกันอย่างไร

บัตรประกันสังคมคือ บัตรที่ผู้ที่จะใช้สิทธิต้องเป็นสมาชิกของประกันสังคม โดยมีการส่งเงินสมทบทุกเดือน และยังไม่ได้ลาออกหรือเกษียณอายุ ใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลที่บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งจะเรียกว่า ผู้ประกันตน โดยบัตรประกันสังคมแบ่งได้เป็น 3แบบ คือ 

  1. มาตรา 33 มีสถานะเป็นลูกจ้าง พนักงานประจำ 
  2. มาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ซึ่งลาออกจากงานและเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อนไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  3. มาตรา 40 เป็นผู้ประกันตนที่ทำงานอิสระ

ในขณะที่การใช้บัตรทอง จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จากทางภาครัฐ หรือเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งจะต้องไปที่โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสปสช.เท่านั้น ใกล้ที่ไหนไปนั่นได้

บัตรประกันสังคม ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง

แม้บัตรประกันสังคมจะมีสวัสดิการที่ดีให้บริการ แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางเรื่อง อาทิ การจะใช้สิทธิ ต้องเป็นโรงพยาบาลประกันสังคม ที่เราเลือกลงทะเบียนไว้ อีกทั้งยังมีข้อยกเว้นในบางกรณีอีกด้วย เช่น

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการคุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุ ทุพลภาพ คลอดบุตร ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39จะไม่ได้รับสิทธิเงินว่างงาน 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะไม่ได้รับสิทธิเงินว่างงานและลาคลอด

สำหรับสิทธิบัตรประกันสังคมนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่พึงมี โดยหากท่านผู้อ่านยังมีข้อสงสัยหรือติดขัดเรื่องของประกันสังคมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/ ของประกันสังคมได้โดยตรง หรือโหลดแอพพลิเคชั่นออนไลน์ SSO Mobile App เท่านี้ก็สามารถติดตามข่าวสารของบัตรประกันสังคมได้เลย