ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพ สรุปรายละเอียดสำคัญที่ต้องรู้ก่อนการทำประกันภัย 

ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพมาดูกันถึงเรื่องรายละเอียดสำคัญก่อนที่จะซื้อประกัน และรายละเอียดของประกันอุบัติเหตุจากกรุงเทพประกันภัย 

 

ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพ – สรุปรายละเอียดสำคัญ

ความคุ้มครองหรือวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด โดยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าต้องการที่จะซื้อประกันอุบัติส่วนบุคคลออนไลน์ หรือเป็นกรุงเทพประกันภัยในรูปแบบใดที่เหมาะกับความต้องการ เพราะปัจจุบันประกันชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของความคุ้มครองสุขภาพ ในเรื่องของประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพ เท่านั้นเพราะสามารถใช้ประกันในการวางแผนเกษียณการศึกษาบุตรหรือสร้างเงินออมก็ได้เช่นกัน โดยการทำประกันภัยยอดฮิตมากที่สุดที่คนนิยมใช้คือเรื่องของประกันอุบัติเหตุกรุงเทพประกันภัย เพราะเบี้ยจะค่อนข้างถูกและได้รับความคุ้มครองที่สูงไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยจำนวนมาก แต่จะเน้นในเรื่องของการเก็บเป็นมรดกมากกว่า 

 

ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ลักษณะเบี้ยประกันอยู่ในหมวดประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพโดยที่จะคุ้มครองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถคุ้มครองได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ประกันอุบัติเหตุกรุงเทพประกันภัยจ่าย เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 1,000 บาท เฉลี่ยประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปี เบี้ยประกันวันละ 2.75 บาท เท่านั้น ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีครอบคลุมถึงเรื่องการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพหรือการถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายอีกด้วย

 • ผลประโยชน์ที่ได้จากเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้จะเป็นความคุ้มครอง 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน
  • ความคุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพโดยจะสามารถได้รับวงเงิน 100% เต็มจำนวนเงินเอาประกัน 
  • ความคุ้มครอง ครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยจะได้เงินค่าใช้จ่ายทดแทนในการรักษาพยาบาลตามจริง นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่จะไม่เกินวงเงินคุ้มครองในแต่ละแผนกรมธรรม์ 
  • บริษัทกรุงเทพประกันภัยให้งานชดเชยในกรณีที่อยู่ในระหว่างการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุดได้ถึง 365 วัน 

 

ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพ – พีเอ อุ่นใจรัก

ลักษณะการคุ้มครองแบบอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุกรุงเทพประกันภัยของทางกรุงเทพประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะเป็นการคุ้มครองแบบ 24 ชั่วโมง โดยประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีกรุงเทพจะเสียค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเบี้ยประกันเพียงวันละ 8 บาทเท่านั้น เหมาะกับการคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่ ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีมีเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยเมื่อได้รับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

 • บริษัทกรุงเทพประกันภัยกำหนดอายุของผู้ที่รับประกันนี้ได้ตั้งแต่อายุของเด็กแรกเกิดจนถึงสูงสุด 70 ปี 
 • โดยจะชำระเบี้ยประกันเพียง 1 ปี มีระยะเวลาในการเอาประกันภัย 1 ปี
 • สามารถสมัครได้ทั้งการซื้อประกันอุบัติส่วนบุคคลออนไลน์หรือซื้อกับทางกรุงเทพประกันชีวิตโดยตรงโดยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ 
 • ให้ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดถึง 3 เท่า 
 • ประกันอุบัติส่วนบุคคลรายปีออนไลน์สามารถสมัครเบี้ยประกันเพิ่มเติมอื่นๆได้ทันที